AIKIDO


AIKIDO – vienas gražiausių Rytų kovos menų (BUDO). AIKIDO - apibūdinamas kaip kelias (DO), vedantis į harmoniją (AI) su (KI). KI – gyvybinė energija, esanti kiekviename mūsų. Šio pamatinio AIKIDO filosofijos principo siekiama per judesio ir formos harmoniją. Kiekvienas užsiiminėjantis AIKIDO išmoksta valdyti ir kontroliuoti KI. O esant puolimui priešininko jėgą, kaip fizinę, emocinę arba mentalinę energiją, nukreipia prieš jį patį.

* BUDO – tai kario kelias. Jausdamas savo dvasioje harmoniją su dangum ir žeme, žmogus gali siekti savo gyvenimo tikslų remdamasis išmintim ir besąlygine meile. AIKI siekia nugalėti ego ir nenuoširdumą. AIKI - tai nušvitimo kelias. Kovinės technikos – tai būtina disciplina asmenybės tobulėjimo kelyje. AIKIDO praktikos tikslas, tai ne vien tik įgūdžių formavimas, bet ir charakterio tobulinimas atsižvelgiant į amžinus gamtos dėsnius. Įgydamas galingą vidinę jėgą žmogus mokosi išreikšti ją minkštai ir harmoningai. Visi judesiai, kuriuos mes matome gamtoje yra racionalūs, veiksmingi ir minkšti, tačiau tokiais jie gali būti tik tada, kai jų centras išlieka stiprus ir stabilus. Stipraus ir nepajudinamo centro dėsnis pasireiškia visur ir yra kiekvieno žmogaus neatsiejama dalis. Aukščiausiu AIKIDO praktikos siekiu galima būtų pavadinti individualaus centro susitapatinimą su Visatos centru. AIKIDO technikos padeda įvaldyti šį centrą, kartu pabrėždamos judesių minkštumą ir aptakumą. Sferinių judesių paskirtis yra išvesti priešininką iš pusiausvyros ir kontroliuoti jį. Sferinio sukimosi principas suteikia galimybę apsiginti nuo fiziškai stipresnio ir didesnio priešininko. Nors AIKIDO judesiai yra minkšti, racionalūs ir sklandūs jie gali tapti kieti ir efektyvūs. Ši AIKIDO technikų savybė ir padaro AIKIDO praktiką prieinamą visiems: vyrams, moterims ir vaikams nepriklausomai nuo amžiaus ir fizinio pasirengimo. Taigi čia yra galimybė ne tik tobulėti dvasiškai, bet ir gauti tinkamą fizinį krūvį bei susipažinti su savita Rytų elgesio kultūra ir etiketu. AIKIDO praktikos pamatas - tai KI arba gyvybinės energijos samprata. AIKIDO siekia apjungti Visatos KI su kiekviename žmoguje glūdinčia KI (gyvybinė arba kvėpavimo energija). Taigi žodį AIKIDO galima išversti kaip “kelias vedantis link harmonijos su KI”.

* (paruošta pagal AIKIDO AIKIKAI HOMBU DOJO tinklapį)


Į viršų