AIKIDO etiketas


Atvykimas į dodzio
Būkite punktualūs ir nevėluokite. Ant tatamių būkite mažiausiai penkios minutės prieš treniruotę ir išnaudokite tą laiką tinkamai pasiruošti ir susikaupti treniruotei. Jeigu ateinate anksčiau, savarankiškai atlikite apšilimą ir šlifuokite bazinius judesius po vieną arba su partneriu.
Jeigu pavėlavote, atsisėskite salės krašte ir palaukite kol jus pastebės instruktorius. Instruktoriui leidus prisijungti prie praktikos atsisėskite ir nusilenkite O-Sensėjaus (AIKIDO įkūrėjo) pusėn. Jeigu apšilimas jau pasibaigė, savarankiškai apšilkite salės krašte. Kaip visuomet, būkite budrūs ir stebėkite visus, kurie dirba šalia jūsų ir esant reikalui pasitraukite į šoną, kad užtektų vietos atlikti ukemi.

Vėlavimas dėl objektyvių priežasčių, tokių kaip darbo grafikas, yra pateisinamas, tačiau vėlavimas dėl blogo planavimo ar išsiblaškymo rodo, kad trūksta disciplinos ir rimto požiūrio į AIKIDO praktiką, todėl būtina į tai atsižvelgti, nes ateityje tai trukdys jūsų treniruotėms ir progresui.

REI
AIKIDO – tai ne vien tik fiziniai pratimai ir judesiai, tai pasaulėžiūra ir gyvenimo filosofija.
Nusilenkdami mes išreiškiame pagarbą. Rei galima būtų išversti kaip “pagarba ir atvirumas”, tai nėra vien tik formalus nusilenkimas, bet daugiau vidinė būsena ir požiūris į mus supantį pasaulį.
REI atliekamas O-Sensėjui, dodzio (vietai, kurioje mes praktikuojame), sensėjui ( instruktoriui) ir kitiems partneriams.

REI atėjus į salę
Atėjus į patalpą, kurioje yra salė visada avėkite tapkutes ar zori (sandalus). Prieš užlipdami ant tatamių nusiimkite tapkutes ir tvarkingai jas sudėkite prie tatamių krašto. Netvaringai paliktos tapkutės parodo netinkamą proto būseną.
Užlipę ant tatamio atsisėskite seiza (sėdėjimas ant kelių išlaikant tiesią nugarą) ir nusilenkite sudėdami abi rankas prieš kelius ir išlaikydami tiesią nugarą. Nusilenkti taip pat būtina prieš išeinant iš salės. Jeigu dėl kažkokios priežasties reikia nulipti nuo tatamių treniruotės metu, pirma pasiklauskite leidimo, ir tik po to išeikite iš salės atlikę nusilenkimą.

REI O-Sensejui
Kiekvienoje salėje turi būti puoselėjama AIKIDO įkūrėjo filosofija ir dvasia, todėl mes negalime pradėti savo praktikos prieš tai nenusilenkę ir nepadėkoję už jo padovanotą Taikos Meną. Kiekvienos treniruotės pradžioje ir pabaigoje visi kartu atlieka rei į Kamizos pusę. Jeigu kas nors pavėluoja, tai užlipęs ant tatamio atsisėda seiza ir nusilenkia Kamiza pusėn.

REI sensėjui (instruktoriui)
Po O-Sensėjaus pagerbimo nusilenkiama sensėjui ar instruktoriui. Tai atliekama sėdint seiza. Jei treniruotė dar neprasidėjo, bet sensėjus jau yra salėje – taip pat būtina jam nusilenkti.
Treniruotės pradžioje tradiciškai ištariama Onegai-shimasu ( Prašau mokyti mane) kai lenkiamasi sensėjui; o treniruotės pabaigoje Domo arigato gozaimashita (Ačiū už treniruotę).

REI partneriui
Jūsų partneris – tai jūsų veidrodis. Nepagarba partneriui ir savęs išaukštinimas prieštarauja AIKIDO dvasiai. Mes dirbame su partneriu ne tam, kad jį nugalėtume, bet bendromis pastangomis ieškome galimybių tobulėti ir kelti savo meistriškumo lygį. Būkite pagarbūs ir draugiški su visais, kurie dirba ant tatamio nežiūrint amžiaus ar pasiekimų AIKIDO kelyje.
Neužmirškite, jūsų partneris- tai jūsų veidrodis, todėl padėdami savo partneriui jūs padedat sau. Prieš pradedant dirbti kartu, o taip pat ir baigiant, nusilenkite vienas kitam.
Vyresnieji aikidokos, tai jūsų parama kelyje. Nežiūrint į amžių, lytį ar socialinį statusą – jie nusipelno jaunesniųjų pagarbos. Savo ruožtu vyresnieji mokiniai neturi naudotis šia padėtimi, o išlikti nuoširdūs ir nepriekaištingi kitų akivaizdoje. Tai reikalauja atsakomybės ne tik už savo veiksmus, bet ir už visą dodzio atmosferą.

REI ginklams
Prieš naudojant bet kokį ginklą (boken, dzio, tanto) pakelkite jį prieš save ir laikydami jį abiem rankomis nusilenkite stovėdami O-Sensėjaus pusėn. Dirbant su ginklais siekiama, kad jie taptų kūno pratęsimu, todėl ginklai nemėtomi, per juos negalima šokinėti ar peržengti. Net paprastas medinis ginklas gali tapti nepakeičiamu įrankiu jūsų AIKIDO praktikoje.

Elgesio kultūra AIKIDO treniruotėse
Būkite budrūs vos užlipę ant tatamio. Dėmesio stoka treniruočių metu sąlygoja traumas ir netinkamą atmosferą salėje. Neverta trikdyti nei savo, nei partnerio proceso nereikalingomis kalbomis ar komentarais. Jei susirgote, susižeidėte ar jaučiate išsekimą ir dėl to nebegalite tęsti AIKIDO praktikos nedvejodami praneškite apie tai sensėjui. Jeigu būtina trumpam atsikvėpti, nusilenkite partneriui, sensėjui, tyliai atsisėskite tatamio pakraštyje ir stebėkite treniruotę. Jeigu turite sveikatos sutrikimų, bet norite treniruotis, būtinai praneškite apie tai sensėjui.
Dėl asmeninės higienos: rankų ir kojų nagai turi būti atitinkamai trumpai nukirpti, prieš treniruotę nusiimkite visus papuošalus, žiedus ir laikrodžius. Plaukuose neturi būti segtukų.
Reguliariai skalbkite savo keikogi. Visada yra malonu ir saugu treniruotis, kai salė yra švari ir tvarkinga, todėl visų aikidokų bendras rūpestis, kad salė būtų tvarkinga ir švari. Tai turi būti atliekama po kiekvienos praktikos. Nelaukite kol jums nurodys ką reikia daryti, parodykite savo iniciatyvą, nes tai yra jūsų praktikos dalis, kad būtų atlikta visa ko reikia, idant palaikyti tvarką dodzio.


Į viršų